Lietošanas noteikumi

Pirkumu līguma noslēgšanai interneta vietnē 9a.lv lūdzam iepazīties un akceptēt PTP STORE SIA, vienotais reģ.Nr. 40003708801 (turpmāk - 9a.lv) piedāvātos noteikumus:

 1. 9a.lv piedāvāto preču pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Pātērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. pantu - pircējam veicot pasūtījumu, stap pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgumus. 

 2. Noformēt pasūtījumu ir iespējams inerneta vietnē www.9a.lv vai uz vietas veikalā Dzelzavas ielā 120G, Rīgā vai telefoniski 61303040.

 3. 9a.lv visas preču cenas ir norādītas ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli. Cenā ir iekļauta bezmaksas piegāde visā Latvijas teritorijā. Cenai var tikt piemērota atlaide.

 4. Par pasūtīto preci var norēķināties izmantojot bezskaidras naudas norēķinus, kas tehniski ir iespējoti 9a.lv vai veicot bankas pārskaitījumu.

 5. Veicot pasūtījumu, nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai pircējs saņemtu instrukcijas, rēķinu, preču pavadzīmi u.c. nepieciešamo dokumentāciju.

 6. Pasūtot preci - pircējs var izvēlēties preces saņemšanas veidu:

  • saņemt preci  ar kurjerpastu (Venipak SIA)

  • saņemt preci veikalā Dzelzavas 120G, Rīga

  • sazinoties ar mūsu darbiniekiem vienoties par citiem piegādes veidiem un laiku

 7. Pasūtīto preci saņemt trīs darba dienu laikā no brīža, kas saņemts paziņojums par preces piegādi.

 8. Ja precei ir paredzēta lietošanas instrukcija, tā tiek pievienota nosūtītai precei vai arī, vienojoties ar pircēju, nosūtīta elektroniski epastā.

 9. Pirms sākt lietot iegādātā preci, lūdzam, preci lietot tikai saskaņā ar ražotāja norādījumie, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem. 

 10. Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam aizpildīt Atteikuma veidlapu un sazināties ar mums pa e-pastu: info@9a.lvvai pa tālruni: +371 61303040, norādot pasūtījuma numuru un datumu. Jūs varat atgriezt preci, nogādājot to Rīgā, Dzelzavas ielā 120G vai arī nosūtot preci kopā ar atteikuma veidlapu.

 11. Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.

  • Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesiegt elektroniski, nosūtot uz epasta adresi info@9a.lv vai rakstveidā nosūtot uz adresi Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1039. Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemānas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
   Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Pircējs sūdzības atžīšanai par nepamatotu nepiekrīt, pircējam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alteratīvo strīdu izskatīšanas tiesības, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par āpustiesas strīda risināšanu, norādot:

   • vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju

   • ienieguma iesniegšanas datumu

   • strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu./
    Informācija par āpusties strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strūdu risinātājiem: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process - www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

 12. Ja preces lietošanas laikā precei ir radušās tehniska rakstura problēmas, preces servisa apkalpošana tiks veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām. Preces servisa apkalpošanas laiks ir norādīts tās aprakstā. Veicot pirkumu, kopā ar preci pircējam tiek izsniegta elektroniskā pavadzīme, kurā ir noradīta informācija par konkreto preču servisa apkalpošanu. Pavadzīme tiek sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta. Pirkuma dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts: preces modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums. Pirkuma dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus - šādā gadījumā servisa dokumenti tiks atzīti pār spēkā neesošiem.

 13. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

 14. Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas, SIA Pigu Latvia saglabā ar pircējiem noslēgtos pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā.

 15. Mārketinga aktivitātes:

  • 9a.lv var brīvi iniciēt dažādas mārketinga aktivitātes, t. sk. lojalitātes programmas

  • Reģistrējoties vai veicot pirkumus interneta veikalā 9a.lv, Pircējs var tikt reģistrēts jaunumu un informatīvo ziņojumu saņemšanai uz epastu. Atteikšanās iespējas: interneta veikalā 9a.lv norādītā kārtībā vai arī informējot elektroniski epastā nosūtot uz info@9a.lv.

 16. Pirkumiem papildus maksa preču noformēšanu un piegādi netiek piemērota, ja vien par to nav atsevišķa vienošanās ar pircēju (piemēram - nestandarta preces izmēri vai tās piegādes laiki).

 17. 9a.lv patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja neizdodas sazināties ar klientu pa viņa norādīto telefonu vai epastu.

 18. Ja izvēlaties apmaksāt pasūtījumu ar bankas maksājuma karti, lūdzam pirms apamskas ieapzīties ar bankas kartes maksājumu limitiem un noteikumiem.

 19. Jautājumu gadījumā var zvanīt 61403030 vai rakstīt uz epastu info@9a.lv.

Kas ir atteikuma tiesības un kādos gadījumos tās var izmantot?

 1. Slēdzot distances līgumu, t.i. veicot pirkumu interneta veikala 9a.lv vietnē, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.

 2. Atteikuma tiesību termiņš jāskaita šādi:

  • ja tiek iegādāta prece - no dienas, kad patērētājs ir ieguvis preci valdījumā;

  • ja 1 pasūtījumā tiek pasūtītas vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, - no dienas, kad patērētājs ir ieguvis valdījumā pēdējo preci;

  • ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, - no dienas, kad patērētājs ir ieguvis valdījumā, preces pēdējo partiju vai daļu.

 3. Jums ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Jūsu vajadzībām un vēlmēm. Atcerieties! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).

 4. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

 5. Interneta veikalam 9a.lv preces pārdošanas vai pasūtījuma nodošanas brīdī jānosūta uz Jūsu noradīto e-pasta adresi atteikuma veidlapa, kurā norādīts pārdevēja nosaukums, adrese un sniegts atteikuma tiesību apraksts.

 6. Atteikuma veidlapu var pieprasīt elektroniski nosūtot pieprasījumu uz e-pastu info@9a.lv vai arī lejupielādēt šeit: Atteikuma veidlapa.

 7. Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.Atgriežot preci pārdevējam, Jums ir jānodrošina iepakojums preces transportēšanai.

 8. Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.

 9. Ja Jūs izmantojiet atteikuma tiesības, interneta veikalam 9a.lv ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Jums visas Jūsu veiktās iemaksas. Interneta veikals 9a.lv atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.

 10. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jūs varat atgriezt preci, nogādājot to 9a.lv veikalā Rīgā, Dzelzavas ielā 120G vai arī nosūtot preci ar Latvijas Pasta starpniecību  kopā ar atteikuma veidlapu. Atgriežot preci Latvijas Pasta nodaļās ir jānodrošina atbilstošs transportēšanas iepakojums - oriģinālajam preces iepakojumam obligāti jābūt iepakotam citā transportēšanas iepakojumā.